Nakładem Wydawnictwa Bendyktynów Tyniec ukazała się książka Błażeja Matusiaka OP pt. Hildegarda z Bingen Teologia muzyki (Kraków 2012, ss. 198).

Błażej Matusiak OP, Hildegarda z Bingen Teologia muzyki
Błażej Matusiak OP, Hildegarda z Bingen Teologia muzyki

Z noty wydawniczej:
Książka omawia poglądy św. Hildegardy z Bingen na temat znaczenia śpiewu w życiu chrześcijan, wpływu muzyki na duszę człowieka, alegorycznego sensu śpiewu, odczytywanego jako droga duchowa człowieka po wygnaniu z raju, wreszcie roli muzyki w stwórczym zamyśle Boga i w dziele zbawienia. Św. Hildegarda z Bingen Doktor Kościoła (1098–1179), była wizjonerką, której twórczość pisarska i poetycko-muzyczna stała się w ostatnich dziesięcioleciach fascynującym obiektem badań. Książka uzupełniona jest o kilka listów benedyktynki.
Więcej informacji: strona wydawnictwa