Ukazał się kolejny (1/2012) numer Przeglądu Historycznego (Warszawa 2012, ss. 247).
Wśród rozpraw m.in.:

  • D. ADAMCZYK — Krise oder Stabilisierung? Die politischen Folgen der Verschiebung der Silberströme für die Herrschaftsbildung im östlichen Europa an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert
  • M. T. RADOMSKI — „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” — czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku

oraz recenzje:

  • R. OSBORNE, The History Written on the Classical Greek Body (Rafał Matuszewski)
  • A. SUPRUNIUK, Mazowsze Siemowitów (1341–1442) Dzieje polityczne i struktury władzy (Andrzej Marzec)
  • M. BORKOWSKA OSB, Klasztory żeńskie w Polsce nowożytnej (Rafał Kubicki)
  • I. EPH’AL–JARUZELSKA, Prophets, Rogal Legitimacy and War In Ancien Israel (Łukasz Niesiołowski–Spanò)

Więcej informacji: strona wydawnictwa