Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazała się książka Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy pod redakcją Ewy Kozerskiej, Piotra Sadowskiego i Andrzeja Szymańskiego (Opole 2012, ss. 366).

Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy
Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przyszłość Europy

W książce znalazły się m.in. rozprawy:

  • Janusz SONDEL, Egalitaryzm i elitaryzm – kilka refleksji ze stanowiska romanisty
  • Renata ŚWIRGOŃ-SKOK, Elitaryzm jurystów rzymskich
  • Piotr SADOWSKI, Edukacja niewolników w starożytnym Rzymie
  • Mateusz NIEĆ, Pojęcie polityka. Instytucjonalne korzenie myśli Stagiryty i Arpinaty o pojęciu polityka (próba ujęcia komparatystycznego)
  • Joanna OŻAROWSKA-SOBIERAJ, Mateusz BROMBOSZCZ, Ideologia warstwy oświeconej – inteligencji rzymskiej okresu pryncypatu w poglądach Borysa Łapickiego
  • Marek MACIEJEWSKI, Z dziejów koncepcji elity władzy od starożytności po współczesność
  • Anna CITKOWSKA-KIMLA, Realizacje idei równości a natura ludzka w Utopii Tomasza More’a

Więcej informacji: strona wydawnictwa