Ukazał się 6 numer czasopisma Notae Numismaticae. Zapiski numizmatyczne (Kraków 2012).

Notae Numismaticae (Zapiski numizmatyczne) 6
Notae Numismaticae (Zapiski numizmatyczne) 6

Spis treści:

 • M.J. Olbrycht, O portretach monetarnych Aleksandra Wielkiego. Uwagi na marginesie książki: F. Smith, L’immagine di Aleksandro il Grande sulle monete del regno (336-323)
 • J. Ciecieląg, Monety z Askalonu a pochodzenie dynastii herodiańskiej
 • K. Kopij, Propaganda na monetach związanych z Pompejuszem Wielkim
 • W. Boruch, Język propagandy roku czterech cesarzy w świetle mennictwa imperialnego
 • K. Lach, Mennictwo aleksandryjskie w okresie panowania Domicjana. Pierwsze monety nomów na tle pozostałym emisji
 • A.A. Kluczek, DEO CABIRO. O monetach powstałych w Antiochii Klaudiusza II Gockiego
 • R. Ciołek, The Beginnings of the Interest in the Finds of Ancien Coins in Royal Prussia and Ducal Prussia

Materiały

 • A. Dymowski, Późnorzymskie monety brązowe z nowych znalezisk z Krakowa i okolic
 • J. Bodzek, E. Pohorska-Kleja, A Solidus of Valentinian III Found at Prusiek, Gmina Sanok, Podkarpackie Voivodship
 • A. Jaworucka-Drath, Customer Vouchers Issued by the Lvov Café ,,Jama Michalika” in Krakow, in the Collection of the Coin Room of the National Museum in Krakow

Recenzje/Reviews

 • G. Depeyrot, Le numéraire celtique, I, La Gaule du Sud-Est, Moneta 27, Wetteren 2002
  Le numéraire celtique, II La Gaule des monnaies à la croix, Moneta 28, Wetteren 2002
  Le numéraire celtique, III, De l’Atlantique aux Arwenes, Moneta 36, Wetteren 2004
  Le numéraire celtique, IV, Bituriges, Éduens, Séquanes, Lingons, Moneta 41, Wetteren 2004 (T. Bochnak)
 • C. Augé, F. Duyrat (éds.), Les monnayages syriens. Quel apport pour l’histoire du Proche-Orient hellénistique et romain? Actes de la table ronde de Damas, 10-12 novembre 1999 (Bibliothèque archéologique et historique – vol. 162), Institut Française d’Archéologie du Proche Orient, Beyrouth 2002 (E. Dąbrowa)
 • Khatchatur Mousheghian (†), Anahit Moushegian, Cecile Bresc, Georges Depeyrot, François Gurnet, History and Coin Finds in Armaenia; Coins from Duin, capital of Armenia (4-13th c.); Inventory of Byzantine and Sasanian Coins in Armenia (6-7th c.), Collection Moneta 18, Wetteren 2000 (D. Mularczyk)

Kronika/Chronicle

 • E. Korczyńska, Kronika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie (2001-2008)
 • M. Salamon, Sekcja Numizmatyczna Komisji Archeologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (2001-2010)
 • A. Jaworucka-Drath, Memoriae Donatorum – wystawa numizmatyczna ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie

Nekrologi/Obituaries

 • B. Haczewska, Wspomnienie o dr Stanisławie Kubiak (1926-2005)
 • B. Haczewska, Wspomnienie o dr Januszu Reymanie (1927-2004)
 • M. Salamon, Historia starożytna i źródła numizmatyczne. Profesora Lesława Morawieckiego koncepcja badań nad mennictwem antycznym

Więcej informacji: strona czasopisma