Słownik skrótów Adriana Cappelliego (1859-1942) pt. Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italiane (1. wyd. 1899, 6. wyd. 1961; nowsze edycje to przedruki wydania szóstego) dostępny jest w kilku wersjach z różnymi możliwościami przeglądania on-line:

  • 1 wydanie, 1899 [link] (po zalogowaniu się można ściągnąć skan w pdf)
  • 2. wydanie, 1921 [link]
  • 2. wydanie w wersji niemieckiej, 1928 [link]
  • uproszczona wersja w pdf [link]