Ukazał się 24. tom czasopisma Terminus (Kraków 2012, ss. 254).

Terminus 24 (2011)
Terminus 24 (2011)

Spis treści:
ROZPRAWY I PRZYCZYNKI

 • Anna Czarnowus, Judas, a Medieval Other? Religion, Ethnicity, and Gender in the Thirteenth-Century Middle English Judas
 • Agnieszka Maciąg, Jaki pożytek płynie z czytania? Kwestia utilitas w średniowiecznych accessus ad auctores
 • Marcin Fabiański, Ksiądz Stanisław Orzechowski i swawolne dziewczęta wobec opon Zygmunta Augusta na Wawelu
 • Krzysztof Fordoński, Maciej Kazimierz Sarbiewski and English Dissenting Poets of the Early 18th Century: A Study in Reception of Neo-Latin Poetry in Great Britain
 • Roman Krzywy, Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza
 • Ewa Rot-Buga, Siedmiogórnym padołom znak sprzyja nemejski – herb Lwowa w dziełach Józefa Bartłomieja Zimorowica

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Aneta Kliszcz, Nowości wydawnicze
 • Rafał Wójcik, Uwagi na marginesie książki Marka Prejsa Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej
 • Andrzej Staniszewski, Piotr Pirecki, Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny
 • Jakub Niedźwiedź, Nowa edycja traktatu Andrzeja Wolana o wolności
 • Justyna Łukaszewska-Haberkowa, David Scott Wilson-Okamura, Virgil in the Renaissance

EDYCJE I PRZEKŁADY

 • Wojciech Ryczek, Dorycka lutnia. Oda do Jerzego Radziwiłła Andrzeja Schoena
 • Andreas Schoneus, Oda Ad Georgium Radivilum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, Episcopum Cracoviensem, Principem amplissimum, tłum. i oprac. Wojciech Ryczek
 • Andrzej Probulski, W ślad za autorem: Pierre’a-Daniela Hueta uwagi o tłumaczeniu
 • Pierre-Daniel Huet, De optimo genere interpretandi, tłum. Andrzej Probulski
 • Elżbieta Chrulska, Tragikomedia miłości i śmierci – Epitalamium et Epicedium scriptum Georgio Egnero Ulryka Schobera
 • Huldricus Schoberus, Epithalamium in nuptias et epicedium in obitu, scriptum Georgio Egnero, sponso, qui in ipso convivio nuptiali insperata morte extinxtus est, Torunii Borussorum ex officina typographica Andreae Coteniis, 1591, wyd. Elżbieta Chrulska

Więcej informacji: strona wydawnictwa