Nakładem Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej ukazała się książka o. Hugolina Langkammera OFM pt. Mały słownik archeologii biblijnej (Wrocław 2012, ss. 212).

o. Hugolin Langkammer, Mały słownik archeologii biblijnej
o. Hugolin Langkammer, Mały słownik archeologii biblijnej

Z noty wydawniczej:
Słownik – zgodnie ze swoim tytułem – mówi o miejscach, wydarzeniach i realiach świata Biblii widzianego oczyma archeologa. Opowiada o odkryciach i pracach badawczych, nadmienia o najważniejszych zabytkach i artefaktach, które czekają na pielgrzymów w ziemi biblijnej. Opracowane hasła zawierają maksymalnie skondensowane informacje, zapisane komunikatywnym językiem, z odnośnikami do Pisma Świętego, w którym Czytelnik odnajdzie szersze tło prezentowanych tematów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa