Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Jagellonica w serii „Notos – Scripta Antiqua et Byzantina” (t. 8) ukazała się książka Stanisława Turleja pt. Justyniana Prima. Niedoceniany aspekt polityki kościelnej Justyniana (Kraków 2012, ss. 265).

 

Stanisław Turlej, Justyniana Prima

Z noty wydawniczej:

Justyniana Prima, miasto założone przez cesarza Justyniana dla uczczenia miejsca swego narodzenia, jest opisywana przez Prokopiusza jako wielkie i szczycące się wspaniałą architekturą. Wbrew temu świadectwu, wydaje się, że o znaczeniu miasta głównie decydowało nadanie przez cesarza jego biskupstwu bardzo dużych uprawnień uniezależniających go od Rzymu. Fakt, że już po dziesięciu latach te uprawnienia zostały cofnięte, sprawił, że ten aspekt jet pomijany w badaniach nad początkami miasta. Autor analizując cesarskie nowele wyjaśnia niedoceniane wcześniej aspekty polityki kościelnej Justyniana.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa.