Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Agnieszki Bartoszewicz pt. Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce (Warszawa 2012, ss. 348).

Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce
Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce

Z noty wydawniczej:
Prezentowana książka dotyczy roli i znaczenia pisma w miastach polskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Analiza ksiąg kancelarii miejskich, pochodzących z dużych i małych ośrodków, korespondencji zawodowej prowadzonej przez mieszkańców miast (duchownych, kupców, rzemieślników, scholarów), listów prywatnych pozwoliła autorce na dogłębne scharakteryzowanie i opisanie działalności nowej grupy społecznej – ludzi korzystających w coraz większym stopniu z pisma i żyjących z wykonywania zawodu pisarskiego. Umożliwiła także na sformułowanie cennych spostrzeżeń dotyczących ustroju miast i organizacji ich władz.
Więcej informacji: strona wydawnictwa