Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka Waldemara Pycki pt. Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii (Lublin 2012, ss. 190).

Waldemar Pycka, Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii
Waldemar Pycka, Myśl Sokratesa na tle wcześniejszych koncepcji uprawiania filozofii

Z noty wydawniczej:
W pierwszej swojej książce poświęconej Sokratesowi („The Socratic Philosophy under the Sign of a Daimonion, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009) Autor próbował określić podstawy młodzieńczej filozofii Ateńczyka. Była to filozofia uprawiana w okresie poprzedzającym zapoznanie się z przemyśleniami innych filozofów. W niniejszej książce Waldemar Pycka odpowiada na następujące pytanie: jak Sokrates ustosunkował się wobec zastanej przez siebie filozofii, dysponując takim właśnie zapleczem filozoficznym? Spotkanie na swej drodze pierwszych filozofów otwiera okres twórczej polemiki, natomiast wyprawa Chajrefonta do Delf oraz uzyskana tam wyrocznia je kończą, o ile weźmiemy pod uwagę przedmiot zaprezentowanych tu badań. Wysiłek zrozumienia słów wyroczni na tyle zmienił filozofię Socratesa, że do jej opisu potrzebne jest nowe podejście.
Więcej informacji: strona wydawnictwa