Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka Zenona E. Roskala pt. Kosmos chtoniczny. Historyczny rozwój monistycznej interpretacji kosmosu (Lublin 2012, ss. 308).
 
Zenon E. Roskal, Kosmos chtoniczny

Pierwszy rozdział książki zatytułowany Meteoryty w filozofii przyrody i w nowożytnym przyrodoznawstwie zawiera następujące podrozdziały:

1.1. Upadek meteorytu pod Ajgospotamoj w relacjach starożytnych doksografów

1.2. Krytyka arystotelesowskiej meteorologiki w kartezjańskiej filozofii przyrody

1.3. Recepcja hipotezy Chladniego w nowożytnych naukach przyrodniczych

Pełny spis treści i szczegółowe informacje na temat publikacji znajdują się na stronie wydawnictwa.