Nakładem UMCS w Lublinie ukazała się książka pt. Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju i promocji epoki pod redakcją Dariusza Słapka (Lublin 2011, ss. 120).

Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju i promocji epoki
Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju i promocji epoki

Z noty o książce:
Okazją do opublikowania tej bogato ilustrowanej publikacji (ok. setki kolorowych fotografii) stała się dziesiąta rocznica działalności studenckiego Koła Naukowego
Amatorów Antyku UMCS, którego cechą charakterystyczną jest aktywność na polu historical reenactment. Poza informacjami na temat historii i funkcjonowania Koła w pracy znalazło się 16 artykułów naukowych na różne sposoby związanych z archeologią eksperymentalną.
Spis treści:
Historia starożytna – eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju i promocji epoki

Informacje o możliwości zakupu książki: Dariusz Słapek i Prezes Stowarzyszenia Hellas et Roma