Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Małgorzaty Pawlak pt. Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji (Kraków 2012, ss. 364).

Małgorzata Pawlak, Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji
Małgorzata Pawlak, Messapiowie. Południowa Apulia wobec hellenizacji i romanizacji

Z noty wydawniczej:
Messapiowie – niewielki lud zamieszkujący południowe krańce Italii – stworzyli własną, oryginalną kulturę, która szczyt rozkwitu osiągnęła w IV w. p.n.e. Ich dzieje stanowią doskonałą egzemplifikację procesów zachodzących w orbicie wielkich cywilizacji śródziemnomorskich. Ulegając obcym wpływom mieszkańcy Apulii potrafili jednak przez dłuższy czas zachować polityczną i cywilizacyjną odrębność, twórczo adaptując do swoich potrzeb elementy stylu życia najpierw greckich sąsiadów, a potem rzymskich najeźdźców.
Więcej informacji: strona wydawnictwa