Nakładem Wydawnictwa WAM ukazały się Homilie o Księdze Rodzaju i Homilie o Księdze Wyjścia Orygenesa w przekładzie Stanisława Kalinkowskiego (Kraków 2012, ss. 328).

Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju i Wyjścia
Orygenes, Homilie o Księgach Rodzaju i Wyjścia

Z noty wydawniczej:
Homilie Orygenesa do Pięcioksięgu należą do najważniejszych dzieł egzegetycznych starożytności. Powstały między rokiem 245 a 250 w Cezarei Palestyńskiej, gdzie Orygenes głosił je wiernym, a uczniowie stenografowali. Zachowały się jednak tylko w łacińskim przekładzie Rufina z Akwilei.
Orygenes koncentruje się w nich na wybranych zagadnieniach i postaciach, stosując do ich objaśnienia metodę alegorezy, która mu daje nieograniczone możliwości interpretacji tekstu. Zakłada bowiem, że sens Pisma Świętego jest nieskończony i zawsze pod jego jedną warstwą kryje się inna, głębsza.
Więcej informacji:
strona wydawnictwa