Nakładem Wydawnictwa Trio ukazała się książka Stanisława Suchodolskiego pt. Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym (Warszawa 2011, ss. 488).

Stanisław Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficzny
Stanisław Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficzny

Z noty wydawniczej:
Praca składa się z 32 tekstów. Wszystkie dotyczą numizmatyki średniowiecznej, ale w różnych jej aspektach. Pokazują one, że monety są niezastąpione nie tylko do badania historii pieniądza, ale że są one źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym. Dlatego służą wielu naukom, głównie archeologii, historii i historii sztuki. Czasem ich wartość źródłowa jest wprost bezcenna, przynoszą bowiem informacje najwcześniejsze lub skądinąd w ogóle nieznane (np. najdawniejszy zapis nazwy Polski i tytulaturę Bolesława Chrobrego). Na podstawie ich znalezisk można datować warstwy archeologiczne, wnioskować o kierunkach i natężeniu kontaktów handlowych, przebiegu dróg, dziejach osadnictwa. Przy interpretacji tych znalezisk problemy ekonomii przeplatają się z problemami z zakresu kultu i magii.
Teksty przedstawiające powyższe zagadnienia (i jeszcze kilka dalszych) pogrupowane zostały tematycznie. Układają się one w logiczny ciąg wykładu, który pokrywa się z wykładem prowadzonym przez autora na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku ubiegłym również Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w ten sposób swoisty rodzaj podręcznika przeznaczonego głównie dla archeologów i historyków, ale też przedstawicieli innych nauk humanistycznych. Czytelnikami mogą być zarówno studenci, jak też pracownicy naukowi. W rachubę wchodzą również ambitniejsi miłośnicy monet i kolekcjonerzy. Odbiór ułatwią komentarze aktualizujące, zestaw literatury, nowe, atrakcyjne zdjęcia oraz indeksy. Do czytelnika zagranicznego adresowane są streszczenia w języku angielskim.
Więcej informacji: strona wydawnictwa