Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW zaprasza do udziału w konferencji naukowej Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca, która odbędzie się 16 listopada 2012 r. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa filologów, historyków, historyków filozofii zajmujących się wszelkimi aspektami pism Plutarcha i ich recepcją. Zgłoszenia ustnych prezentacji można przesyłać do 31 maja 2012. Szczegółowe informacje: strona Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW


Plutarch z Cheronei: filozof, biograf, wychowawca//