W dniach 11-13 maja 2012 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się VIII Studencka Konferencja Starożytnicza pod przewodnim tytułem Φθορα – śmierć i zniszczenie. Organizatorem konferencji jest Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ przy współudziale Koła Starożytniczego UW, Koła Starożytniczego Studentów KUL, Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego „Oikumene” UWr, Koła Naukowego Filologów Klasycznych UJ, Koła Naukowego Klasyków UAM oraz Studenckiego Koła Naukowego Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG. Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji.