Nakładem wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego pt. Starożytny dramat: Teoria. Praktyka. Recepcja pod redakcją Krzysztofa Nareckiego (Lublin 2011, ss. 238).

Starożytny dramat
SPIS TREŚCI
 • Wstęp (Krzysztof Narecki)
 • Curriculum vitae prof. Roberta R. Chodkowskiego (oprac. Krzysztof Narecki)
 • Wykaz publikacji naukowych prof. Roberta R. Chodkowskiego (oprac. Krzysztof Narecki)
 • Curriculum vitae prof. Henryka Podbielskiego (oprac. Krzysztof Narecki)
 • Wykaz publikacji naukowych prof. Henryka Podbielskiego (oprac. Krzysztof Narecki)
 • Jerzy Danielewicz (Poznań), Epicharmowa techne rhetorike
 • Lech Trzcionkowski (Lublin), Orfeusz na orchestrze teatru ateńskiego. Kilka uwag o „Bassaridach” Ajschylosa
 • Krystyna Bartol (Poznań), „Monotropos” Frynichosa. Komedia charakterów w czasach Arystofanesa?
 • Iwona Wieżel (Lublin), Wybrane przykłady motywu „złego proroka” w „Dziejach” Herodota z Halikarnasu oraz tragediach Sofoklesa Ateńczyka
 • Katarzyna Kołakowska (Lublin), Dramatyzacja „Apologii” Sokratesa
 • Kazimierz Korus (Kraków), Mim w „Eutydemie” Platona
 • Jadwiga Czerwińska (Lublin), Wizerunki Heraklesa – metaforyczność obrazów.
 • Sylwester Dworacki (Poznań), Tradycja literacka dialogu Lukiana „Prometeusz albo Kaukaz”
 • Augustyn Eckmann (Lublin), Święty Augustyn o greckich autorach
 • Małgorzata Borowska (Warszawa), Odrodzenie tragedii greckiej – „Erofila” Chortatsisa
 • Stanisław Stabryła (Kraków), Polskie Antygony w XX wieku
 • Alicja Szastyńska-Siemion (Wrocław), O nowych scenicznych realizacjach „Króla Edypa” i o płynących z nich wnioskach
 • Agata Łuka (Lublin), Dramat w modzie i moda w dramacie 

Spis treści w formacie pdf można pobrać tutaj.