Niedawno ukazał się drugi zeszyt XV rocznika Nowego Filomaty (2011).

 

Spis treści:

 • Józef Korpanty, Z rzymskich rozważań o bogactwie i ubóstwie
 • Agata Grzybowska, Retoryka w prologach Terencjusza
 • Jannis Ritsos, Szlachetność (przeł. Michał Bzinkowski)
 • Kacper Maraś, Analiza składniowa i morfologiczna określników bóstw w krótkich Hymnach homeryckich
 • Natalia Cichoń, Epitalamium Drakoncusza jako opis osobistej tragedii poety
 • Anna Wołek, Powracający zmarli w literaturze starożytnego Rzymu
 • Maria Rabsztyn, Medea Seneki – poety i filozofa
 • Paweł Sawiński, Jakie znaczenie miało przekazanie Markowi Agryppie pierścienia przez Augusta w 23 rok p.n.e.? Kilka uwag na temat fragmentu Kasjusza Diona (53, 30, 1-2)
 • Jarosław Magryś, Triumfy i owacje członków rodziny cesarskiej w okresie pryncypatu Augusta i Tyberiusza
 • Sławomir Jędraszek, Różne oblicza boga Besa w świecie śródziemnomorskim
 • Leszek Zinkow, William Joseph Myers i kolekcja egipska w Eton
 • Marek T. Szerszeń, Wybrane publikacje z dziedziny antyku wydane w latach 2009-2011