Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Antropologia antyku greckiego pod redakcją Włodzimierza Lengauera, Pawła Majewskiego, Lecha Trzcionkowskiego (Warszawa 2011, ss. 740).

Antropologia antyku greckiego
Antropologia antyku greckiego

Z noty wydawniczej:
W książce znajdzie Czytelnik teksty historyków starożytności i filologów klasycznych, które łączy przekonanie, że współczesne badanie kultury starożytnej Grecji nie może poprzestawać na filologicznej analizie dzieł literackich lub historycznej rekonstrukcji instytucji, lecz powinno dążyć do zrozumienia całości zachowań i wyobrażeń człowieka greckiego. Chodzi zatem o nowe podejście do kultury antycznej, które wykorzystuje doświadczenia antropologii i stawia źródłom pytania:
– o tożsamość Greków i podstawowe kategorie ich kultury;
– o charakterystykę greckiej polis jako szczególnej formy organizacji społecznej i racjonalności;
– o mit i rytuał oraz miejsce religii w świecie polis;
– o społeczno-kulturowe konteksty twórczości poetyckiej i plastycznej;
– o seksualność człowieka greckiego;
– o zrytualizowaną inicjację chłopców i dziewcząt w wieku dojrzewania.

Większość zamieszczonych tekstów ukazuje się po raz pierwszy w przekładzie na język polski, a niektóre zostały napisane specjalnie dla potrzeb tego podręcznika. Każdy z rozdziałów obejmuje wielkie zagadnienia kultury greckiej opatrzone wstępem i bibliografią. Chociaż książka powstała z myślą o zapewnieniu niezbędnego materiału do pracy i dyskusji na studiach kulturoznawczych, historycznych i filologicznych, będzie również pasjonującą lekturą dla każdego zainteresowanego antycznymi źródłami kultury europejskiej.
Więcej informacji: strona wydawnictwa
Spis treści:
[gview file=”http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/AAG_spis.pdf”]