Ukazał się numer 2/2011 internetowego kwartalnika Starożytności.
Spis treści:

  • Roksana Burek, „Funkcjonowanie egipskich pralni począwszy od czasów Starego Państwa po okres ptolemejski”
  • Juliusz P. Grzybowski, „Wprowadzenie do ontologii pojedynku”
  • Adam Jarych, „Hetery i tancerki, jako jeden z tematów sztuk plastycznych i literackich antycznego świata”
  • Marta Żydek, „Pederastia grecka w wybranych źródłach antycznych”
  • Grzegorz Bartusik, „Vir Bonus est quis? Kilka refleksji o ideale Vir Bonus, Decem Maximas Res Optimasque i literaturze rzymskiej I w.p.n.e.”
  • Tomasz Szeląg, „Cesarz Konstancjusz II i kler w świetle kanonów uchwalonych przez synody w Antiochii (341 r.) i Sardyce (343 – 344 r.)”

Recenzje:

  • Leszek Tomczak, Jacek Rzepka, „Cheroneja”
  • Jakub A. Pawłowski, Kazimierz Godłowski, „Europa barbarzyńska od IV w. p.n.e. do VI w. n.e. w świetle źródeł pisanych” (ok. 1 81), [w:] K. Godłowski, „Pierwotne siedziby Słowian. Wybór pism”, pod red. M. Parczewskiego
  • Damian Waszak, Ross Cowan, „Rzymska sztuka wojenna od 109 p.n.e. do 313 n.e.”

 
Więcej informacji: strona czasopisma