Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Gézy Alföldy’ego pt. Historia społeczna starożytnego Rzymu.

Géza Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu
Géza Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu

Z noty wydawniczej:
Autor daje w [książce] własną, oryginalną wizję społeczeństw rzymskiego, opisuje kształtowanie i funkcjonowanie elit władzy, grup politycznego nacisku, rolę poszczególnych warstw w tworzeniu struktury społecznej, próbuje wyjaśnić „tajemnicę” trwałości wielonarodowego państwa. Książka napisana jest z niezwykła pasją i dużym zacięciem polemicznym. Przełożona na większość języków zachodnich, kilkakrotnie wydawana, wywiera zasadniczy wpływ na wizerunek społeczeństwa rzymskiego w oczach współczesnego Europejczyka.
Więcej informacji: strona wydawnictwa