Sekcja Historii Starożytnej KNHS UJ ma zaszczyt zaprosić na referat Wojciecha Duszyńskiego pt. Antyczne przysposobienie wojskowe na przykładzie ateńskiej efebii. Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 grudnia 2011 0 godz. 18.15 w lokalu KNHS UJ (Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13, niski parter, pokój 21).