W ramach seminarium z zakresu z zakresu archeologii środziemnomorskiej Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN zaprasza 13 grudnia 2011 r. na wykład dr. Krzysztofa Chmielewskiego, mgr Magdaleny Rogowskiej i mgr. Jana Morzyckiego-Markowskiego (ASP Warszawa) pt. Prace konserwatorskie i nowe odkrycia malowideł ściennych w średniowiecznych kościołach Libanu.
Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 15.00 -16.30 w sali nr 118 Instytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Harmonogram seminariów: w grudniu 2011 r.