NIedawno ukazał się pierwszy tegoroczny zeszyt Nowego Filomaty (15, 2001, nr 1).

Nowy Filomata 1/2011
Nowy Filomata 1/2011

Spis treści:

 • Karolina Głowacz, Delia w elegiach Tibullusa
 • Hubert Wolanin, Konsonantyzm potocznej łaciny w świetle Appendix Probi
 • Hymn orficki 77 Do Mnemosyne (przekład: J. Rybowska)
 • Jan Wnęk, Dziewiętnastowieczne dyskusje nad kształcącą rolą greki i łaciny procesie nauczania
 • Jannis Ritsos, Groby naszych przodków (przekład: M. Bzinkowski)
 • Józef Korpanty, Po co nowy słownik łacińsko-polski?
 • Jarosław Haszek, Sen Kwartana Papouška (przekład: M. Jońca)
 • Marta Adamczyk, Historia widziana oczami Hieronima z Kardii – pierwsza faza okresu hellenistycznego
 • Jannis Ritsos, Perspektywa (przekład: M. Bzinkowski)
 • Sławomir Jędraszek, Słonie bojowe w armii Lagidów
 • Jannis Ritsos, Kore (przekład: M. Bzinkowski)
 • Andrzej Graczkowski, Rzymska flota wojenna w czasach Mariusza
 • Michał Norbert Faszcza, Okoliczności śmierci Dumnoryksa w świetle przekazów antycznych i celtyckich mitów
 • Andrzej Kuźma, Tacyt i wodzowie Roku Czterech Cesarzy
 • Tomasz Szeląg, Naśladowanie chrześcijan? Julian Apostata i próba stworzenia kleru pogańskiego
 • Danai Chondrokouki, Najstarsze opisy greckich rytuałów nekromantycznych
 • Magdalena Kazimierczak, Cykl boskich narodzin
 • Tomasz Kozielec, Starożytne filakterie
 • Leszek Zinkow, Alfonso Garovaglio (1820-1905) i kolekcja zabytków egipskich w Como
 • Wiesław Siedlarz, Templum Pacis

Od bieżącego rocznika czasopismo wydawane jest w niceo większym formacie i ukazuje się dwa razy w roku (dotychczas Nowy Filomata był kwartalnikiem)