Nakładem Wydawnictwa UŚ ukazała się książka Jacka Surzyna pt. Transcendentalizm Jana Dunsa Szkota i Immanuela Kanta. Próba zestawienia (Bielsko-Biała 2011, ss. 176).

Jacek Surzyn, Transcendentalizm Jana Dunsa Szkota i Immanuela Kanta. Próba zestawienia
Jacek Surzyn, Transcendentalizm Jana Dunsa Szkota i Immanuela Kanta. Próba zestawienia

Spis treści:
[gview file=”https://wydawnictwo.us.edu.pl/files/active/0/Transcendentalizm%20-%20czworka,%20stopka,%20spis%20tre%C5%9Bci,%20Wst%C4%99p,%20Indeks%20nazwisk.pdf”]
Więcej informacji: <a href="strona wydawnictwa