Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Anny Saliny pt. Polityka książąt mazowieckich wobec Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku (Poznań 2011, ss. 320).

Anna Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku
Anna Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku

Z noty wydawniczej:
Autorka podjęła temat bardzo ambitny obejmujący przeszło dwa stulecia wzajemnych relacji między książętami Piastowskimi i hierarchią Kościoła Katolickiego. Praca poświęcona jest analizie polityki stosowanej na rożnych płaszczyznach przez władców świeckich wobec Kościoła, a w szczególności jego władz – tak papiestwa jak i Kościoła lokalnego. Opracowanie takiego zagadnienia było bardzo ważnym posunięciem, ale i trudnym choćby ze względu na skomplikowane podziały terytorialne Mazowsza w XIV i XV wieku.
Więcej informacji: strona wydawnictwa