Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się książka Sylwii Szczygieł pt. Marek Porcjusz Katon – rzymski tradycjonalista czy polityk realista (Warszawa 2011, ss. 256).

Sylwia Szczygieł, Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista czy polityk realista
Sylwia Szczygieł, Marek Porcjusz Katon - rzymski tradycjonalista czy polityk realista

Z noty wydawniczej:
Postać Katona nadal pozostaje kontrowersyjna i zagadkowa. Starożytni wychwalali go jako obrońcę dawnych ideałów, jednocześnie krytykowali jako bezwzględnego polityka. Autorka zweryfikowała poglądy uczonych na temat roli Katona w literaturze rzymskiej i życiu polityczno–społecznym Rzymu. Przedstawiła postać mówcy w nowym świetle, uzupełniając badania naukowe o pomijane dotąd aspekty, m.in. znaczenie religii w życiu prywatnym i publicznym cenzora. Analiza zachowanych (w dużym stopniu jedynie fragmentarycznie) testimoniów pozwoliła także ustalić, w jakim stopniu modus vivendi mówcy opierał się na tradycyjnych wartościach przodków.
Więcej informacji: strona wydawnictwa