Nakładem Wydawnictwa WAM ukazała się książka Wiesława Jonczyka SJ pt. Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu (Kraków 2011, ss. 112, Pracownia Biblijna).

Wiesław Jonczyk, Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu
Wiesław Jonczyk, Praktyczne wprowadzenie do języka hebrajskiego Starego Testamentu

Z noty wydawniczej:
Książka jest praktycznym wprowadzeniem w świat języka hebrajskiego. Syntezą gramatyki w zakresie wiadomości wstępnych i morfologii. Zawiera krótkie i przejrzyste wyjaśnienia dotyczące zasad wymowy i transliteracji. Pozwala ona czytelnikowi na zdobycie umiejętności czytania i rozumienia tekstu biblijnego. Wiadomości gramatyczne są zilustrowane licznymi przykładami zdań zaczerpniętych ze Starego Testamentu. Przeznaczona jest zarówno dla studentów jak i miłośników Pisma Świętego.
Więcej informacji: strona wydawnictwa