Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazał się przekład Pism ascetycznych św. Bazylego Wielkiego autorstwa ks. Józefa Naumowicza (Tyniec 2011, seria: Źródła monastyczne 5-6).

Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne
Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne

Z noty wydawniczej:
Pisma ascetyczne św. Bazylego Wielkiego (ok. 329–379) należały w starożytności i należą do dzisiaj, zwłaszcza na chrześcijańskim Wschodzie, do ścisłego kanonu lektur duchowych. Stanowią podstawę teologiczną całego monastycyzmu wywodzącego się z tradycji greckiej, a nadto, przez przekład łaciński, wywarły znaczny wpływ na prawodawstwo zakonne Zachodu.
Najważniejsze z nich tworzą zbiór, który ułożył sam Bazyli, nazywając go Zarysem ascezy. [Pierwszy] tom zawiera – po raz pierwszy w polskim przekładzie – początkowe pisma tego zbioru, a więc: Wstęp do Zarysu ascezy, O sądzie Bożym i O wierze oraz Reguły moralne. [Drugi] tom obejmuje (…) Reguły dłuższe i Reguły krótsze, zwane także Wielkim Asketikonem lub Regułami monastycznymi.
Więcej informacji: tom I oraz tom II