Nakładem Księgarni Akademickiej ukazała się książka Pawła Szczerbica pt. Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowe… w edycji i opracowaniu Grzegorza M. Kowalskiego (Kraków 2011, ss. 345, seria: Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia).

Paweł Szczerbic, Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie
Paweł Szczerbic, Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie

Z noty wydawniczej:
Ius municipale w przekładzie Pawła Szczerbica to dzieło z dziedziny prawa miejskiego. Książka opublikowana zostało po raz pierwszy we Lwowie w 1581 roku. Ius municipale zawiera przepisy z zakresu prawa materialnego oraz procesowego, z przewagą przepisów z różnych dziedzin prawa cywilnego. Bardzo interesujące są rozważania autora z początkowej części dzieła, poświęcone genezie prawa, jego podziałom, jak również roli prawa w społeczeństwie. Na szczególną uwagę zasługują liczne przytaczane przez autora rytuały towarzyszące poszczególnym czynnościom prawnym, a także rozważania odnośnie do ordaliów, czyli „sądów Bożych”. Obok dzieł autorstwa Bartłomieja Groickiego prace Pawła Szczerbica stanowią podstawowe źródło poznania prawa miejskiego Pierwszej Rzeczypospolitej. Niniejsza edycja przygotowana zastała według zasad wydawniczych dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Na końcu opracowania znajdują się skorowidze: osobowy, miejscowy i rzeczowy.
Więcej informacji: strona wydawnictwa