Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się książka Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych pod red. Marka Adamczewskiego (Warszawa 2011, ss. 196).

Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych
Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Podmioty i przedmioty w badaniach historycznych

Z noty wydawniczej:
Od wyobrażeń aniołów w traktacie Pseudo–Dionizego Areopagity, poprzez miejsca kultu pogańskiego w krajobrazie przyrodniczo–kulturowym Pomorza, działalność fundacyjną na rzecz Kościoła, aż po różnorakie badania nad kulturą materialną czy architekturą średniowiecza to zakres tematyczny tomu będącego pokłosiem obrad III Kongresu Mediewistów Polskich, głównie jego czwartego bloku tematycznego.

Spis treści:
[gview file=”http://www.dig.com.pl/strony/Polska_i_Europa_spis_tresci799.pdf”]
Z noty wydawniczej: strona wydawnictwa