Nakładem Wydanictwa Naukowego Sub Lupa ukazała się książka Krystyny Stebnickiej pt. Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu cesarstwa (Warszawa 2011, ss. 352).

Krystyna Stebnicka, Tożsamość diaspory
 
Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział I. Żydzi w Azji Mniejszej w świetle źródeł literackich
 
Rozdział II. Synagoga i gmina – żydowskie instytucje w greckich poleis
 
Rozdział III. Tożsamość żydowska w diasporze małoazjatyckiej w okresie wczesnego cesarstwa (I–III w.)
 
Rozdział IV. HEBRAIOI – Żydzi w diasporze małoazjatyckiej w czasach późnego antyku
 
Rozdział V. Palestyna i diaspora – „przełom IV wieku”
 
Zakończenie
Aneksy 
Bibliografia

 

Więcej informacji znajduje się na stronie księgarni wydawnictwa Sub Lupa.