Nakładem wydawnictwa WAM ukazał się przekład Dialektyki albo rozdziałów filozoficznych i O herezjach Jana Damasceńskiego autorstwa i w opracowaniu Anny Zhyrkovej (Kraków 2011, ss. 152).

Jan Damasceński, Dialektyka i O herezjach
Jan Damasceński, Dialektyka i O herezjach

Z noty wydawniczej:
Jan Damasceński to ostatni z Ojców Kościoła Greckiego okresu patrystycznego, ceniony przez średniowiecznych myślicieli Zachodu. Szczyt jego działalności przypadał na pierwszą połowę VIII wieku, a więc czasy ikonoklazmu oraz wzrastającego znaczenia islamu. Przełom kulturowy, religijny, polityczny i idące za nim zmiany mentalności znalazły odbicie w jego twórczości. Dialektyka albo rozdziały filozoficzne i O herezjach to dwie z trzech części Źródła wiedzy, największego dzieła Jana z Damaszku, pierwszej w dziejach „sumy teologicznej” (część trzecia, Wykład wiary prawdziwej, został już wcześniej przetłumaczony na język polski). Dialektyka jest krótkim wykładem filozofii jako fundamentu teologii z oryginalną koncepcją ludzkiej hipostazy, a O herezjach to najpełniejszy w tamtych czasach katalog stu herezji, w którym najciekawsze jest omówienie herezji izmaelitów, czyli muzułmanów. W odróżnieniu od pozostałych informacji ta jest własnym tekstem autora, syna wysokiego urzędnika na dworze kalifów, który sam przed poświęceniem się życiu monastycznemu także pracował na dworze muzułmańskich władców starożytnej Syrii.
Więcej informacji: strona wydawnictwa