Nakładem Wydawnictwa UP w Krakowie ukazała się książka Romana Mazurkiewicza pt. Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia (Kraków 2011, ss. 225).

Roman Mazurkiewicz, Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia
Roman Mazurkiewicz, Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia

Z noty wydawniczej:
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera studia poświęcone wybranym motywom maryjnym w dawnej poezji polskiej: Niepokalanemu Poczęciu, Zwiastowaniu, Świętej Rodzinie oraz Stabat mater dolorosa, druga natomiast analizy konkretnych tekstów: Bogurodzicy, pism Erazma z Rotterdamu, staropolskiego przekładu De partu Virginis Jacopo Sannazara i poezji zapomnianego poety późnego baroku Stanisława Dobińskiego.
Więcej informacji: strona wydawnictwa