Nakładem Wydawnictwa DiG ukazała się jako tom IV serii Colloquia książka pt. Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania pod red. Sławomira Gawlasa i Michała T. Szczepańskiego (Warszawa 2011, ss. 404).

Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania
Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania

Z noty wydawniczej:
Nowe spojrzenie na najważniejsze aspekty społeczeństwa średniowiecznej Polski zaprezentowane przez badaczy z całej Polski oraz Litwy i Niemiec. Próba odpowiedzi z jednej strony na pytanie o kształt struktur społecznych, a z drugiej o kierunki w jakich powinny pójść dalsze badania. Zwrócenie uwagi na sposób przekazu zarówno oralnego, jak też pisarskiego w połączeniu z badaniami genealogicznymi pozwala na próbę odpowiedzi o metody i sposoby poznania przeszłości.
Spis treści:
[gview file=”http://www.dig.com.pl/strony/Historia_spoleczna_Gawlas_spis_tresci805.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa