Nakładem WAM ukazał się t. 3 Listów św. Hieronima w przekładzie ks. Jana Czuja (Kraków 2011, ss. 440).

Hieronim ze Strydonu, Listy, tom III
Hieronim ze Strydonu, Listy, tom III

Z noty wydawniczej:
Listy Hieronima stanowią zabytek o pierwszorzędnym znaczeniu nie tylko dla poznania jego biografii, ale całego społeczeństwa przełomu IV i V wieku. Napisane w mistrzowskim stylu z punktu widzenia językowego, onieśmielają wręcz erudycją i szerokością zainteresowań Autora. Przede wszystkim na uwagę zasługują listy egzegetyczne i moralne.
Obecne wydanie przedstawia tekst łaciński listów oraz tłumaczenie ks. Jana Czuja, poprawione pod względem językowym i uzupełnione na podstawie wydania krytycznego oryginału w serii CSEL. Na tom trzeci składa się kolejnych 35 listów. Zamiarem redakcji jest zakończyć wydanie całości epistolarium w ciągu dwóch lat, z koniecznymi indeksami w tomie ostatnim.
Więcej informacji: strona wydawnictwa