Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Krzysztofa Skwierczyńskiego pt. Mury Sodomy. Piotr Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru (Kraków 2011, ss. 389).

Krzysztof Skwierczyński, Mury Sodomy. Piotr Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru
Krzysztof Skwierczyński, Mury Sodomy. Piotr Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru

Z noty wydawniczej:
Powstały w roku 1049 traktat Liber Gomorrhianus Piotra Damianiego to pierwszy tak zdecydowany atak człowieka Kościoła skierowany przeciwko grzechowi sodomii. Jest on też pierwszym średniowiecznym tekstem poświęconym w całości zachowaniom homoseksualnym. Oczywiście Kościół od czasów antycznych potępiał współżycie „niezgodne z naturą”, jednak przed reformatorską działalnością Damianiego stosunki homoseksualne były wymieniane i piętnowane w prawie kościelnym oraz kodyfikacjach kanonicznych obok innych, niereprodukcyjnych zachowań seksualnych.
Spis treści:
[gview file=”http://iagellonica.com.pl/files/objects/161/28/Mury%20Sodomy_spis%20tresci.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa