Nakładem Wydawnictwa UAM ukazał się przekład Laudatio Turiae. Funebris oratio uxori dedicata pt. Pochwała Turii. Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony autorstwa Macieja Jońcy (Poznań 2011, ss. 162, seria: Fontes Historiae Antiquae XXI).

Pochwała Turii. Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony
Pochwała Turii. Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony

Spis treści:
WSTĘP
WPROWADZENIE/11
1. Rzymski pogrzeb i laudatiofunebris
2. Laudatio Turiae – historia inskrypcji oraz stan jej zachowania
3. Stan badań nad Laudatio Turiae
4. Data wygłoszenia, autor oraz adresatka mowy
TEKST ŁACIŃSKI / PRZEKŁAD POLSKI
OMÓWIENIE
1. Język inskrypcji
a. Gramatyka
b. Styl
c. Terminologia prawnicza
2. Polityka i propaganda w tekście inskrypcji
a. Wiarygodność Laudatio
b. Nie lubił, by o nim pisano?
c. Pokój i rei publicae restitutio
d. Clementia Caesaris
e. Pochwała idealnej żony
3. Problemy prawne związane z treścią inskrypcji
a. Inskrypcje jako źródło badań nad prawem rzymskim
b. Zemsta za zbrodnię
c. Rzymska rodzina i łamigłówki prawa spadkowego
d. Własność contra posiadanie albo o pewności rzymskiego prawa
e. Promesa ułaskawienia w ręku kobiety
f. Niemoralna propozycja
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
Więcej informacji: strona wydawnictwa