Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się II tom książki Świat Bizancjum pt. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204 pod red. Jean-Claude Cheyneta (Kraków 2011, ss. 672, tłum. Andrzej Graboń).

Świat Bizancjum II. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204
Świat Bizancjum II. Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204

Z noty wydawniczej:
Trzytomowa seria Świat Bizancjum omawia dzieje państwa bizantyńskiego od jego założenia po upadek w 1453 roku. Obecny, drugi tom poświęcony jest okresowi świetności Cesarstwa Bizantyńskiego, który kończy się wraz ze zdobyciem Konstantynopola przez Łacinników. Dziesięciu autorów ukazuje Czytelnikowi różne aspekty dziejów imperium, szukając przyczyn jego spektakularnego upadku. Prezentowany obraz historii Cesarstwa jest wielowymiarowy. Autorzy nie pomijają żadnej formy jego aktywności. Przedstawiają dramatyczne uwarunkowania stosunków z sąsiadami, przebieg wojen, życie religijne, rozwój gospodarczy i przyczyny stagnacji. Czytelnik poznaje skomplikowany system władzy cesarskiej i śledzi jego przekształcanie z rodowego w dynastyczny. Ważne miejsce w tym obrazie zajmują dzieje chrześcijaństwa i Kościoła bizantyńskiego szukającego, w opozycji do Rzymu, własnej tożsamości.
W kolejnej epoce militarna i gospodarcza potęga Łacinników doprowadzi Bizantyńczyków do utworzenia państwa narodowego.
Spis treści:
[gview file=”http://media.wydawnictwowam.pl/pdf/46086_st.pdf”]
Więcej informacji: strona wydawnictwa