Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka pt. Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy pod redakcją Dominiki Budzanowskiej i ks. Waldemara Linke CP.

Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy
Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy

Z noty Wydawcy:
Autorami opracowania są ks. prof. Józef Naumowicz, ks. Waldemar Linke CP, Dominika Budzanowska i Magdalena Niewiadomska. Praca obejmuje tłumaczenia i omówienia wczesnołacińskich komentarzy do Apokalipsy: Hipolita, Wiktoryna, Hieronima, Tykoniusza.
Wydawnictwo stanowi pierwszy tom serii Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW zatytułowanej Florilegium. Studia classica, mediaevalia et neolatina.
Więcej informacji: strona wydawnictwa