Nakładem Wydawnictwa UAM ukazał się przekład Ksiąg flawijskich (Historia rzymska LXV-LXVII) Kasjusza Diona autorstwa Marty Kaźmierskiej i Doroty Latanowicz-Domeckiej ze wstępem i komentarzem Leszka Mrozewicza (Poznań 2011, ss. 144, seria: Fontes Historiae Antiquae XIX).

Kasjusz Dion, Księgi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII)
Kasjusz Dion, Księgi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII)

Z noty wydawniczej:
Zeszyt zawiera przekład epitomy z ksiąg flawijskich (LXV-LXVII) greckiego historyka z III w. Kasjusza Diona. Historia rzymska Diona stanowi dużą wartość źródłową, obejmuje okres od założenia Rzymu po panowanie Aleksandra Sewera. Wybrane przez tłumaczki teksty należą do podstawowych źródeł dotyczących Wespazjana, Tytusa i Domicjana.
Spis treści:
Wstęp. Kasjusz Dion i jego Księgi Flawijskie
Kasjusz Dion Księgi Flawijske
Epitoma księgi LXV (przekład Marta Kaźmierska i Dorota Latanowicz-Domecka)
Epitoma księgi LXVI (przekład Dorota Latanowicz-Domecka)
Epitoma księgi LXVII (przekład Marta Kaźmierska)
Komentarz do tekstu polskiego
Bibliografia
Skróty
Więcej informacji: strona wydawnictwa