W ostatnim numerze Terminusa (12, 2010, zeszyt 2) znajdują się następujące prace:
ROZPRAWY I PRZYCZYNKI
David Frick, „Słowa uszczypliwe”, „słowa nieuczciwe”. Język sporów sądowych i ruska, polemika, przeł. Magdalena Ryszka-Kurczab, 15
Jan Baron, O siedemnastowiecznym kazaniu maryjnym Columba gemens et dolens… Sylwestra Rodkiewicza, 37
Dorota Rojszczak-Robińska, „ O łotrze przeklęty, o zdrajca niewierny, o wilku chwatający…”— zwroty do postaci w Rozmyślaniu przemyskim jako inny obszar tekstu, 63
Wojciech Ryczek, Justusa Lipsjusza Epistoła erudita, 79
Hanna Szabelska, Filozofia moralna, w Polsce i jej lingwistyczne podstawy w świetle debat humanistów i scholastyków, 95
RECENZJE I OMÓWIENIA
Piotr Borek, Дмитро Вирсъкий, „Пчпосполитсъка гсторюграфш Укроти (XVI — середина XVIIст.)”, 1нститут 1стор1’1 Укра’ши НАН Украши, Кшв 2008, ч. 1-2: 503+466 c, 125
Justyna Kiliariczyk-Zięba, Magdalena Komorowska, L. D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 („Communicare. Historia i Kultura”), 131
Katarzyna Krzak-Weiss, Józef Marecki, Lucyna Rotter, „Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych”, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2009, 135
Aneta Kliszcz, Nowości wydawnicze, 143
EDYCJE I PRZEKŁADY
Michał Czerenkiewicz, Szymon Starowolski, Vitae antistitum Cracoviensium (fragment: Petrus Yissus, episcopus Cracoviensis XXXII), 157
Szymon Starowolski, Żywoty biskupów krakowskich. Piotr Wysz, 32. biskup krakowski, przeł. Michał Czerenkiewicz, 161
Monika Wójcik-Cifoletti, Muza Alberta Inesa. Maryjny cykl ód w Lyricorum centuria I (1655), 177
Albert Ines, Ody, wyd. i przeł. Monika Wójcik-Cifoletti, 199
Źródło: Strona internetowa Wydawnictwa UJ.