Ukazał się nowy numer U Schyłku starożytności10 (2011), o czym redakcja pisma informuje z radością i zapraszając do współpracy.

U Schyłku starożytności
Spis treści
  • Marek Jankowiak, Trzeci sobór powszechny w Konstantynopolu (680–681). Od soboru do akt soborowych i z powrotem
  • Maria Nowak, Titivs heres esto. Rola praktyki prawnej w procesie tworzenia prawa w późnej starożytności
  • Joanna Rączka, Czy legendę Tekli ocenzurowano? Świadectwo Tertuliana o apokryficznych Dziejach Pawła (De baptismo 17,5)
  • Krystyna Stebnicka, Wydarzenia w Inmestar. Komentarz do Historii kościelnej VII 16 Sokratesa
  • Robert Suski, Klaudiusz II i tytuł Gothicus Maximus
  • Elżbieta Szabat, „Wielkie prześladowania” pogańskich intelektualistów w AleksandriiV wieku n.e.
  • Rafał Toczko, Kto i kiedy rozpoczął tak zwaną kontrowersję pelagiańską?
  • Robert Wiśniewski, „I los padł na Macieja…”. Kilka uwag o późnoantycznym stosunku do losów i pewnym epizodzie z początków Kościoła