Ukazał się kolejny, 8-9/2010, numer półrocznika Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW Collloquia Litteraria, w całości poświęcony zagadnieniom związanym z hellenistyką, latynistyką oraz neolatynistyką.

Collloquia Litteraria 8-9/2010
Collloquia Litteraria 8-9/2010

Spis treści:
Od redakcji
SZKICE-ROZPRAWY-INTERPRETACJE

  • J. Komorowska, Spokojny sen Klitajmestry albo czego „brak” w Eurypidesowej „Elektrze”
  • B. Spieralska, Seks i przemoc. Małżeństwo w tragediach Eurypidesa
  • K. Pawłowski, Sofistyczna droga do dojrzałości moralnej
  • D. Budzanowska, Być roztropnym, czyli przewidywać. Z myśli filozoficznej Seneki Młodszego o cnocie „prudentia”
  • J. Naumowicz, Pierwsze wczesnochrześcijańskie świadectwa o święcie Bożego Narodzenia
  • E. Szablewska, „Mowa do Młodych” św. Bazylego Wielkiego. Współczesne próby oceny, interpretacje oraz inspiracje zawartych w niej koncepcji pedagogicznych
  • M. Mejor, Późnoantyczna „Echtheitskritik” w ujęciu Symplicjusza…
  • M. Mejor, Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie …

ARCHIWALIA-SZTUKA EDYTORSKA-PRZEKŁADY
STANOWISKA-DYSKUSJE-KSIĄŻKI-WYDARZENIA
„LIRYCZNE OKNO”

Więcej informacji:strona wydawnictwa