Nakładem Wydawnictwa KUL ukazał się Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski w przekładzie i opracowaniu Antoniego Dębińskiego (Lublin 2011, ss. 234).

Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego. Tekst łacińsko-polski

Spis treści:
Wstęp
I. O zbiorze
1. Zródła, tytuł i układ
2. Rekopisy i ich wydania
3. Czas powstania, pochodzenie i autorstwo
4. Przyczyny i cel powstania
II. Tekst – przekład – objasnienia
[Tytuł I] O skrytobójcach
[Tytuł II] O ciezkiej zniewadze
[Tytuł III] O uprawnieniu i okrucienstwie panów
[Tytuł IV] O cudzołóstwie
[Tytuł V] O rozpustnikach
[Tytuł VI] O małzenstwach kazirodczych
[Tytuł VII] O złodziejach i ich karaniu
[Tytuł VIII] O fałszywym swiadectwie
[Tytuł IX] O niedopuszczalnosci zeznan krewnych
[Tytuł X] O przechowaniu
[Tytuł XI] O złodziejach bydła
[Tytuł XII] O podpalaczach
[Tytuł XIII] O usuwaniu znaków granicznych
[Tytuł XIV] O porywaczach
[Tytuł XV] O astrologach, czarodziejach i manichejczykach
[Tytuł XVI] O dziedziczeniu ustawowym
Bibliografia
1.Wydawnictwa zródłowe
2. Słowniki i encyklopedie
3. Literatura przedmiotu
Indeks zródeł
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych i etnograficznych
Indeks fragmentów Collatio zamieszczonych w Corpus Iuris Civilis
Indeks rzeczowy
Więcej informacji: strona wydawnictwa