Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się książka Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium autorstwa Pauliny Święcickiej (Warszawa 2011, ss. 456).

Paulina Święcicka, Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium
Paulina Święcicka, Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium

Spis treści:

 • Wstęp
 • Index librorum
 • Wykaz skrótów i objaśnienia symboli
 • CZĘŚĆ PIERWSZA: POWSTANIE I ROZWÓJ PRAWA
  • Rozdział pierwszy. De iure ac de iuris divisione – o prawie i podziale prawa
  • Rozdział drugi. De fontibus iuris Romani – o źródłach prawa rzymskiego
 • CZĘŚĆ DRUGA: AKTY PRAWNE, KTÓRYCH CELEM BYŁO WYWOŁANIE SKUTKÓW PRAWNYCH, DOKONYWANE PRZEZ PODMIOTY PRAWA W RAMACH AUTONOMII IUS PRIVATUM
  • Rozdział pierwszy. Pojęcie podmiotowości prawnej i jej komponenty
  • Rozdział drugi. De negotiis – o czynnościach prawnych
 • CZĘŚĆ TRZECIA: RZYMSKIE PRAWO PRYWATNE
  • Rozdział pierwszy. De iure quod ad personas pertinet et de familia tutelaque – o prawie, które dotyczy osób, o rodzinie i opiece
  • Rozdział drugi. De successionibus – o dziedziczeniu
  • Rozdział trzeci. De iure quod ad res pertinet – o prawie, które dotyczy rzeczy
  • Rozdział czwarty. De obligationibus et actionibus – o zobowiązaniach i skargach
 • CZĘŚĆ CZWARTA: OCHRONA PRAW PRYWATNYCH: ELEMENTY RZYMSKIEGO PROCESU PRYWATNEGO
  • Rozdział pierwszy. Sposoby na urzeczywistnienie prawa w starożytnym Rzymie
  • Rozdział drugi. Postępowanie sądowe w sprawach prywatnych
  • Rozdział trzeci. Środki ochrony pozaprocesowej
 • Index proverbiorum – paremie łacińskie
 • Index rerum

Więcej informacji: księgarnia wydawnictwa