Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Anny Drążkowskiej pt. Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku (Toruń 2011, ss. 366).

Anna Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku
Anna Drążkowska, Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku

Z noty wydawniczej:
W książce ukazano zmiany, jakie zachodziły w sposobie formowania obuwia na przestrzeni dziesięciu stuleci. Uwagę skupiono na rozwoju mody obuwniczej wyrażającej się zmianami formy i fasonu obuwia. Opisano czynniki, które ją determinowały i kształtowały. Omówiono również sposoby konstruowania, szycia, wykrawania, zdobienia i zapinania obuwia. Wszystkie te elementy przedstawiono na tle mody odzieżowej.
W książce zasygnalizowano jedynie ogólne tendencje i trendy oraz nowe sposoby kształtowania i modelowania sylwetki. Zagadnienia związane z ubiorem pojawiły się tylko w celu wykazania silnego związku między zmianami zachodzącymi w formie odzieży i okryć stóp. Poza tym podkreślono przenikanie się i współwystępowanie tych samych form i motywów zdobniczych w różnych dziedzinach sztuki, w ubiorze i obuwiu. Omówiono również funkcjonującą w świadomości społecznej symbolikę obuwia.
Zasadniczą część książki stanowi pięć rozdziałów, w których opisano formy obuwia charakterystyczne dla danego okresu. Na końcu umieszczono między innymi słownik terminów specjalistycznych oraz aneks, w którym znajdują się wykroje wybranych typów obuwia pochodzących z różnych okresów historycznych. Książka jest bogato ilustrowana, na uwagę zasługują zwłaszcza barwne fotografie i rysunki wykonane ołówkiem.
Spis treści:

 • Zagadnienia wstępne
 • Symbolika obuwia
 • Obróbka skór
 • Wiek IX-XIII
  • Obuwie niskie
  • Obuwie wysokie
  • Podeszwy
  • Zapinanie obuwia
  • Zdobienie obuwia
 • Wiek XIV-XV
  • Obuwie niskie
  • Obuwie wysokie
  • Patynki
  • Podeszwy
  • Zapinanie obuwia
  • Zdobienie obuwia
 • Wiek XVI
  • Obuwie niskie
  • Obuwie wysokie
  • Patynki, mulety, chopine
  • Podeszwy
  • Zapinanie obuwia
  • Zdobienie obuwia
 • Wiek XVII
  • Obuwie niskie
  • Obuwie wysokie
  • Patynki, mulety, pantofle, chopine
  • Podeszwy
  • Zapinanie obuwia
  • Zdobienie obuwia
 • Wiek XVIII
  • Obuwie niskie
  • Obuwie wysokie
  • Patynki, galosze, berlacze, mulety, pantofle
  • Podeszwy
  • Zapinanie obuwia
  • Zdobienie obuwia
 • Podsumowanie
 • Słownik terminów specjalistycznych
 • Spis ilustracji
 • Bibliografia
 • Indeks nazw miejscowości
 • Indeks rzeczowy

Więcej informacji: strona wydawnictwa