Ukazał się tom 2 (6) czasopisma Średniowiecze Polskie i Powszechne pod red. Idziego Panica i Jerzego Sperki (Katowice 2011, ss. 236).

Średniowiecze Polskie i Powszechne 2 (6)
Średniowiecze Polskie i Powszechne 2 (6)

Spis treści:

 • Wstęp (Idzi Panic, Jerzy Sperka)
 • Wykaz skrótów instytucji, czasopism, publikacji, serii wydawniczych i wydawnictw źródłowych
 • Максим Жих: До проблеми політогенези Волинської землі (VI—початок X ст.)
 • Leontiy Woytowycz: «Баварський Географ»: спроба локалізації слов’янських князівств у IX столітті
 • Dariusz Adamczyk: Handel fryzyjsko‑frankoński, ekspansja wikingów a kwestia napływu kruszców do strefy bałtyckiej w IX wieku
 • Роман Голик: Свій vs чужий: стереотип поляка в ідеології Галицько‑Волинського літопису
 • Вікторія Любащенко: Митрополит Петро (Ратенський) і майбутнє розділення Київської церкви
 • Jerzy Rajman: Raciborzanie w Krakowie w XIV wieku. Kryterium imienne w badaniach nad narodowością mieszczan napływowych
 • Sobiesław Szybkowski: Zjazd w Łęczycy w 1430 roku. Z badań nad wydarzeniami politycznymi w Polsce podczas „burzy koronacyjnej” 1429—1430
 • Bożena Czwojdrak: Z badań nad dworem królowej Zofii Holszańskiej
 • Jacek Laberschek: Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa
 • Marek L. Wójcik: Wlodimirus religiosus ordinis beati Benedicti de Tiniec iam professus. Nieznany syn Włodka, księcia zatorskiego
 • Petr Kozák: Princ Zikmund Jagellonský hlohovským a opavským knížetem. Příspěvek k dějinám politické komunikace na přelomu středověku a raného novověku

Więcej informacji: strona wydawnictwa