Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się książka pt. Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim pod red. Mirosława J. Leszki i Teresy Wolińskiej (Warszawa 2011, ss. 752).

Konstantynopol - Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim
Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyjskim

Z noty wydawniczej:
Autorzy w barwny i intrygujący sposób przedstawiają dzieje Konstantynopola – Nowego Rzymu – od IV do początku VII wieku. Wykorzystując własne badania i najnowsze ustalenia archeologów i historyków, rzetelnie prezentują najważniejsze wydarzenia polityczne, zagadnienia społeczne, obyczajowe, ustrojowe, gospodarcze, topograficzne, kulturowe i religijne, związane z miastem i jego mieszkańcami. Opisują m.in. strukturę społeczną Nowego Rzymu, system władzy, życie dworskie, znaczenie Kościoła, działania i charakterystykę fakcji cyrkowych, problemy aprowizacyjne oraz wpływ klimatu na losy miasta. Ukazują także liczne rozrywki, w tym popularne wyścigi rydwanów w hipodromie, oraz najważniejsze dzieła architektury ówczesnego Konstantynopola. Na szczególną uwagę zasługuje część poświęcona kuchni bizantyńskiej. Książka została wzbogacona kolorowymi ilustracjami, pokazującymi opisane miejsca i budowle we współczesnym Stambule.
Autorzy książki: Sławomir Bralewski, Paweł Filipczak, Maciej Kokoszko, Andrzej Kompa, Małgorzata B. Leszka, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Teresa Wolińska są pracownikami lub współpracownikami Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego.
Więcej informacji: strona wydawnictwa